เพื่อตรวจสอบว่ายีนแสดงออกอย่างไรจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลกระทบของการสัมผัสยาก่อนคลอดและวิธีลดผลที่ตามมาในระยะยาว

เพื่อตรวจสอบว่ายีนแสดงออกอย่างไรจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดผลกระทบของการสัมผัสยาก่อนคลอดและวิธีลดผลที่ตามมาในระยะยาว

“ความร่วมมือนี้จะช่วยให้เราขยายโอกาสในการวิจัยขั้นพื้นฐานและการแปลโดยเข้าใจถึงความท้าทายในสาขายาเสพติดเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการวิจัยใหม่ ๆ “การบำบัดแบบประคับประคองเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคการศึกษาทางคลินิกจะรวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์การรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อพิจารณา เช่น การรักษาแบบประคับประคองที่ส่งโดยเพื่อนที่ปรึกษาสามารถป้องกันการกำเริบของโรคได้อย่างไร กิจกรรมพื้นฐานของสถาบัน Kahlert 

คือการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ซึ่งจะรวมถึงบุคคลที่มีความผิดปกติของการใช้สารเสพติด 

สมาชิกในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเสพติด และผู้ลดอันตรายSarah Kattakuzhy , MD, MPH, Associate Director ของ Kahlert Institute กล่าวว่า”เพื่อให้งานทางวิทยาศาสตร์ ทางคลินิก และการศึกษาของ Kahlert lnstitute มีความเกี่ยวข้องและผลกระทบ 

จะต้องมีพื้นฐานและกำหนดรูปแบบมาจากประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่ติดสารเสพติด”ศาสตราจารย์ในแผนกการดูแลทางคลินิกและการวิจัยในสถาบันไวรัสวิทยาของมนุษย์ (IHV) ที่ UMSOM  “เราต้องการลดการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนระยะยาวของการติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วน ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยผิวดำมีโอกาสน้อยที่จะได้รับยาบางชนิดเพื่อรักษา

ความผิดปกติของการใช้สารกลุ่มฝิ่นมากกว่าผู้ป่วยผิวขาว และเราจำเป็นต้องหาวิธีกำจัด ความเหลื่อมล้ำนี้”

ความต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วยเป้าหมายหลักอีกประการของสถาบัน Kahlert มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีอาการเสพติดมักจะเผชิญกับความท้าทายเพิ่มเติมในการเข้าถึงสถานพยาบาลแบบดั้งเดิม ผู้เชี่ยวชาญจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างรูปแบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ป่วยเหล่านี้ 

และรับประกันว่าพวกเขาจะสามารถเข้าถึงยาอย่างต่อเนื่อง เช่น ซูบอกโซนหรือเมทาโดน ตลอดจนบริการทางจิตเวชสำหรับปัญหาสุขภาพจิต

นับเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษที่ได้ร่วมงานกับองค์กรอันน่าทึ่งที่ปฏิบัติงานช่วยชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความพยายามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาสาสมัคร ผู้สนับสนุน และสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ที่สละเวลาและทรัพยากรของพวกเขาเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จปีแล้วปีเล่า ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและการสนับสนุน!”

แนะนำ ufaslot888g