สล็อตแตกง่ายรองโฆษกรัฐบาล แจง ทำไม แผงโซลาร์เซลล์ ใช้งบ 45 ล้าน บาท

สล็อตแตกง่ายรองโฆษกรัฐบาล แจง ทำไม แผงโซลาร์เซลล์ ใช้งบ 45 ล้าน บาท

รองโฆษกรัฐบาล ได้ออกมาแจกกรณีดราม่า แผงโซลาร์เซลล์ สล็อตแตกง่ายราคา 45 ล้าน หลังจากชาวเน็ตร่วมตั้งคำถามถึงมูลค่าที่สูงกว่า กรณีของ พิมรี่พาย รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ เพื่อตอบคำถามว่าทำไม แผงโซลาร์เซลล์ ที่ อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ราคา 45 ล้านบาท จนเกิดเป็นข้อเปรียบเทียบกับกรณีของ พิมรี่พาย ที่ใช้เงิน 5 แสนบาทในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ดังกล่าว

โดย โฆษก กอ.รมน. ชี้แจง เป็นค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ โครงข่ายไฟฟ้าชุมชน 5,409 แห่ง เสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 120 ต้น และเป็นคนละพื้นที่ๆกับที่เป็นข่าว 

วันที่ 12 มกราคม 2564 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หนึ่งในเรื่องที่เห็นชอบคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

นายอนุชาระบุว่า วันเลือกตั้งคาดว่าจะเป็นวันอาทิตคย์ที่ 21 มีนาคม 2564 โดย คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง อย่างไรก็ดี ก็จะพิจารณาถึงสถานการณ์โควิดด้วย หากสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้น วันเลือกตั้งก็อาจเลื่อนออกไปได้

นายอนุทิน กล่าวว่า นอกจากนั้นเรามีสูตร SA ที่ระยะห่างระหว่างเข็ม 1 และเข็ม 2 ห่างเพียง 3 สัปดาห์ ต่างจากการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ 2 เข็มที่ต้องรอนานถึง 3 เดือน และมีการศึกษาวิจัยรองรับชัดเจนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลกด้วย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็ม จะมีการฉีดบูสเตอร์โดส ในปลายเดือน ก.ย. ด้วยแอสตร้าฯ หรือไฟเซอร์ ยืนยันว่า รัฐบาลไม่เคยทอดทิ้ง เรามีความต้องการให้ประชาชนมีภูมิต้านทานมีความปลอดภัยจากโควิค-19 ทั้งนี้ ท่านนายกฯ อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันวัคซีนแอสตร้าฯ อีก 60 ล้านโดสในปีหน้า ซึ่งอาจจะไม่ต้องฉีด 2 เข็มแล้ว แต่อาจเป็นการฉีดบูสเตอร์ไปเรื่อยๆ ซึ่งจะมีการศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้น คนไทยจะไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีวัคซีน โดยเราจะมีความมั่นคงด้านวัคซีน

ครม. อนุมัติเพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ สูงสุด 9,100 บาทต่อปี

รองโฆษกรัฐบาลเผย ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้น ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวะ สูงสุด 9,100 บาทต่อปี วันนี้ (12 ม.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมวงเงินทั้งสิ้น 7,635.67 ล้านบาท ประกอบด้วย 9 แผนงาน ได้แก่:

1.นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวงเงิน 364 ล้านบาท

2.ส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียนวงเงิน 4,847.52 ล้านบาท

3.สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและสถานศึกษาวงเงิน 459.15 ล้านบาท

4.พัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษาวงเงิน 386 ล้านบาท

5.สร้างต้นแบบระบบการผลิตและพัฒนาครูวงเงิน 298.73 ล้านบาท

6.สร้างนวัตกรรมสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูงและพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาสวงเงิน 856.44 ล้านบาท

7.สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์วงเงิน 39.20 ล้านบาท

8.งานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและระดมความร่วมมือทางสังคมวงเงิน 68.50 ล้านบาท

9.งานด้านการบริหารและพัฒนาระบบงานวงเงิน 316.13 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม. ก็อนุมัติเพิ่ม เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) โดย กสศ.ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษมีรายได้ลดลง และเกิดการว่างงาน ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ มีข้อเสนอว่า อัตราเงินทุนเสมอภาคในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษ

ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน และป้องกันความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ในระยะยาว โดยแบ่งอัตราเงินอุดหนุนใหม่ดังนี้:

ระดับอนุบาล อัตราเดิม 4,000 บาทต่อปี ยังคงจ่ายเท่าเดิม

ระดับประถมศึกษา อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 5,100 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 2,100 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 4,500บาทต่อปี เพิ่มขึ้น 1,500 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา อัตราเดิม 3,000 บาทต่อปี อัตราใหม่ 9,100 บาท เพิ่มขึ้น 6,100 บาทสล็อตแตกง่าย